Vandra

Vandra på de väl utmärkta vandringslederna runt hela Hanö.

På den norra delen finns en handikappvänlig väg som tar dig till Bönsäcken och
Engelska kyrkogården där du samtidigt  kan uppleva Hanös karaktäristiska  natur och har du tur får du se dovhjortarna på nära håll.

På den södra sidan vandrar du på lite mer krävande stigar genom trolsk avenbokskog, eller väljer du att hoppa på stenarna längs havet. 


 

Naturreservatet Hanö

Hanö är skyddat som Natura 2000 område och 2017 blev ön även naturreservat tack vare sina höga natur-, kultur- och geologiska värden. Skyddet omfattar hela ön förutom Hanö läge och fyrområdet. Läs mer på länsstyrelsens hemsida.

Varje naturreservat har sina egna föreskrifter och på Hanö ska man bl a tänka på att alltid ha hunden kopplad och att man bara får elda på iordningställda grillplatser. Man får inte samla döda grenar att elda så ta med egen ved. Och stenarna på Bönsäcken är vackra, men de ska få stanna kvar på Hanö. Eller vart nu havet väljer att föra dem.

Välkommen till fots! 
 

Floran på Hanö

Hanö är till ca en tredjedel täckt med lövblandskog. Avenbok är det dominerande trädslaget. Detta är en av Blekinges största avenboksskogar.
Om man följer de smala skogsstigarna känns det som att kliva in i en målning av John Bauer. Stämningen är närmast trolsk, då mossan ligger likt ett täcke över stenar och stigar, med höga ormbunkar som växer lite här och var.
Övriga partier av öns bevuxna delar utgörs av ängs- och buskmarker. Buskarna bidrar starkt till öns skönhet genom sina vackra blommor och frukter.Det gäller särskilt hagtorn, olvon, slån, äppel- och nyponros. Bland buskagens örter är skogsviol, buskstjärn- och grässtjärnblomma vanliga. Här finns också bl a vit-, blå-, och gulsippa, smultron och liljekonvalj och orkidéerna grönvit nattviol och Sankt Pers nycklar.
Bland ängsmarkens många växter kan man se det skira darrgräset och den vackra kombinationen av gulmåra, ängsnejlika och blåklocka. När man vandrar på stigarna längs med stranden är det växter som den ljusblå strandastern och den meterhöga strandkvannen som är mest iögonfallande.  
 

Dovhjortarna

Dovhjorten, Dama dama, kommer ursprungligen från Asien. Den förekommer i en ljus och mörkare variant. Dovhjorten blir könsmogen vid 1 1/2 års ålder och kan bli 16 år gammal. Dovhjorten infördes till Hanö år 1956. Antalet djur var då fem. Det är osäkert hur många djur som idag finns på ön.
Oktober och november är parningstid för hjortarna. Hinden föder en, eller ibland två, kalvar i juni eller juli det följande året. Under sommaren betar hinden och kalven tillsammans. Hjortarna på Hanö bidrar under sommaren till att hålla öns landskap öppet. Djuren utfodras vintertid.