Sevärdheter

På Hanö står en säregen natur för dörren. Lugnet infinner sig snabbt.

Vandra, fågelskåda, fiska, bada, basta, grilla, ät och njut. Gå en sväng på långa hamnen, förbi museet eller restaurangen. Insup stämningen och se kvällsolen sänka sig ner bakom Listershuvud.

Fyren

På Hanös högsta berghäll (60 meters stigning från havet) står det 16 meter höga fyrtornet, som restes mellan 1904 och 1906.

Det är en av de ljusstarkaste fyrarna i Östersjön. Dess lysvidd är hela 23,5 distansminuter eller ca 40 kilometer. Tre ljusblixtar slungas ut över havet vad 13.5:e sekund.

Tidigare fanns en fyr uppe på fyrmästarebostadens tak, som byggdes mellan 1856 och 1869. På den tiden sköttes arbetet manuellt av en fyrmästare. Dagens teknik har dock gjort att Hanö fyr, i likhet med många andra, är helt automatiserad.

Vid fyren ligger också SMHI:s automatiska väderobservationsstation. Den ger bl a underlaget till sjörapportens dagliga uppgifter om vindstyrka och vindriktning på Hanö.

Bönsäcken

På öns norra sida finns en strandsporre som sträcker sig ut i havet, med miljontals vattenslipade stenar som ständigt rör sig och ändrar form och utseende efter havets stormar och vindriktning.

Under en kraftig storm 1976 raserades nästan hela udden och begravdes under vattenytan, men havet började efterhand sakteligen att återuppbygga strandsporren.

Det finns många föreställningar om hur Bönsäcken har fått sitt namn. En del säger att ordet i grund och botten har en religös betydelse och att det en gång i tiden skulle ha hållits gudtjänser här. En annan uppfattning är att en skuta strandade utanför udden. Den var lastad med bönor i säckar, därav Bönsäcken.

En sägen berättar att jättekvinnan, som för länge sedan bodde på Hanö, kom att tröttna på ensamheten. För att komma iland på Lister bestämde hon sig för att bygga en stenbro över sundet. Hon samlade massor av stenar i sitt stora förkläde, men så snubblade hon och alla stenar som hon plockat föll ur, hamnade nere vid strandkanten, och så bildades Bönsäcken.

Drakmärket

Det finns en legend om en stor drake som varje natt flög mellan Tärnö och Hanö. Det är en sträcka på två mil som draken kunde klara på endast två vingslag.

När den första fyren tändes blev dock draken så förblindad att den störtade rakt ner i bergväggen som finns nedanför fyren. På det sättet kom drakmärket till.

Det berättas också att den finns en tunnel under bergväggen som leder in till fyrområdets trädgård. 300 meter nedanför fyren, mot kyrkogården sett, finns en av de gamla fyrbrunnarna.
Förr i tiden hämtade kvinnorna vatten här, som bars på ok över berghällarna.

Engelska
kyrkogården

Under Napoleonkrigets dagar var Hanö bas för den engelska örlogsflottans manövrer i Östersjön under åren 1810-1812.

Ett minne från den tiden är den “Engelska kyrkogården” som ligger på berghällarna mellan fyren och Bönsäcken.

15 sjömän ur flottan fick sina gravar William Miller och Clifford Williams är två av dem.

Det stora träkorset restes först 1973 i samband med att en engelsk fregatt besökte ön."HMS Plymouth 21st of June 1973" lyder skriften på korset som härstammar från en mast på ett engelskt fartyg.

Det händer även idag att den engelska flottan kommer hit till Hanö för att hälsa på. Då brukar det hållas gudstjänst uppe på kyrkogården. 2010 firades 200 års jubileum med besök av representanter från engelska flottan.

Det finns även en liten grav tio meter söder om kyrko-gården som är markerad med ett monument gjort av Ann-Sofie Ahlberg aktiv konstnärinna på ön.

Här ligger Karna Mattsdotter och hennes bägge barn begravda. De dog i en koleraepidemi 1834.

Hanö Museum

I södra delen av hamnen finns en bödebod från 1958, där fiskarna tidigare lagade sina redskap.

Eldsjälar på Hanö har tillsammans med Region Blekinge och länsstyrelsen inrett ett litet museum över öns natur, kultur, fiske och historia. Byggnaden i vilken muséet är beläget ägs av Hanö hamn och byalag.

I byggnaden finns även konstutställning sommartid samt ett bibliotek där man kan låna en bok och lämna en annan.

Öppet sommartid från slutet av maj, dagligen kl kl 9 - 21 eller efter överenskommelse.