Fågellivet på Hanö

Näktergal

Om du besöker Hanö i maj får du höra näktergalens (Luscinia luscinia) kraftfulla sång.

Betydligt svårare är det att få syn på den, mästerlig på att hålla sig dold i buskagen.

Näktergalen är en insekts-ätare som övervintrar i södra Afrika.

Tordmule

Öster om Bönsäcken, i vattnet och på klipporna, har du chans att få se en av landets alkor, nämligen tordmulen (Alca torda).

Alkorna beskrivs ibland som norra halvklotets motsvarighet till pingvinerna men är flygkunniga.

Tordmulen är vit på bröst och buk, i övrigt sotsvart.

Den lever av fisk som den fångar under skickligt dykande och går bara iland under häckningstiden.

Tordmulen övervintrar i södra Östersjön. 

Göktyta

Den tillbakadragna, hål/holkhäckande göktytan (Jynx torquilla), trivs på Hanö pga. den rikliga förekomsten av myror, artens favoritföda.

Göktytan tillhör ordningen hackspettar men är tecknad i brunt och grått. Den har ett klagande, entonigt, rop som hörs på ganska långt håll.

Göktytan kan inte hacka upp eget bohål och behöver mänsklig hjälp i form av holkar.

Arten övervintrar i Afrika.

Flug-snappare

I den förtrollande aven-bokskogen kan du, med lite tur, möta den sällsamma mindre flugsnapparen (Ficedula parva).

Det är en livlig krabat som pilar runt i den täta grön-skan, svårsedd så klart. Denna rara flugsnappare avslöjar sin närvaro genom sin sångstrof, påminner något om svartvit flug-snappare men avslutas med en rad fallande toner i långsamt tempo.

Hanen är tecknad i brunt (rygg), vitt (buk), grått (huvud) och har en orangeröd strupe.

Arten övervintrar i Asien.